3 min čtení

Každodenní procvičování se vyplatí!

lis 2021

Učení: komplexní proces, během kterého si člověk osvojuje nové vědomosti a schopnosti. Ne vždy to ale jde ze dne na den. Většinou je potřeba dostatek času a procvičování, aby si člověk byl jist svými znalostmi v novém oboru. To rozhodně není důvod se vzdávat! Rozdělení oné pomyslné „hory studia“ na každodenní malá cvičení totiž může učení zjednodušit, zpříjemnit a udělat ho efektivním.

Učební proces také sestává z různých fází, studijní výsledky kolísají: Někdy vše probíhá bez problémů a někdy má člověk pocit, že ničemu nerozumí, nebo že si nic nemůže zapamatovat. V takových případech je potřeba nezoufat a vsadit na trpělivost, výdrž a optimismus. Vzpomeňte si například na to, co už jste všechno zvládli, a odměňte se za to. Jak jistě všichni víme, podepisují se totiž stres a tlak na učebním procesu značně negativně.
 
Metoda KUMON se zaměřuje na umocňování radosti z učení. Děti nejprve řeší úlohy, se kterými se již seznámily a které jsou schopny vyřešit správně a rychle. To je motivuje, aby s učením pokračovaly. Metoda KUMON se soustředí především na každodenní učební návyky. Délka trvání a obsah výuky jsou individuálně přizpůsobeny schopnostem dítěte a jeho schopnosti udržet pozornost. Obsah výuky se opírá o stávající vědomosti dítěte, aby bylo schopné propojit nové informace s těmi již osvojenými. Množství a úroveň obtížnosti úloh se postupně zvyšují tak, aby:

  • dítě mělo radost z učení a aby se jeho schopnost udržet pozornost, ochota se učit a také jeho zájem o učení neustále rozvíjely,
  • aby si dítě automaticky zvykalo na každodenní procvičování a začalo ho postupně vnímat jako pevnou součást každodenních úkonů,
  • aby dítě zjistilo, že může zvládnout vše, pokud vytrvá a bude se snažit.