3 min čtení

KUMON program pro výuku angličtiny

lis 2021

Věděli jste, že se Vaše dítě může s programem KUMON učit anglicky již od dvou let věku? Náš výukový program je na to zaměřený. Je totiž známo, že si malé děti osvojují jazyky tak snadno, jako už nikdy potom. Jazyk se učí naprosto přirozeně, jednoduše jako druhý mateřský jazyk. A jsou velmi zvídavé!
 
Náš audiovizuální výukový materiál se zaměřuje právě na jejich touhu po vědění. Během každodenního krátkého ale intenzivního kontaktu s jazykem si nejprve slovíčka poslechnou a následně je opakují. Navíc jsou jim promítány barevné obrázky a děti tak snadněji porozumí tomu, co zrovna slyší.
 
Ze slov se stávají věty, které děti brzy opakují, samy je skládají a rozumí jim. Osvojují si větné struktury a rozvíjejí cit pro jazyk. Díky napodobování hlasu rodilého mluvčího z nahrávky se u nich navíc rozvíjí skvělá výslovnost.
 
Vaše ratolest tak může mít každý den radost z toho, co již ovládá, a těšit se na to, co nového objeví. Maluje Vaše dítě rádo? Jestliže bude mít chuť vzít do ruky tužku, může se s programem KUMON pro výuku angličtiny naučit také psát a číst. Podobně jako při sportu nebo v hudbě, ani zde Vaše dítě nijak neomezujeme. Náš výukový program sahá až po čtení náročných textů v originále. Vaše dítě může v programu dojít tak daleko, jak jen bude chtít! Z našich zkušeností z celého světa víme, že jsou děti velmi brzo schopny dojít opravdu daleko, a ve škole to pak mají velmi snadné.
 
Děti chtějí vše dělat samy. Metoda KUMON vyhoví i tomuto přání. Vaše dítě nikdo nevyučuje. Lektor výukového centra sice Vaše dítě výukou provází a trochu mu pomáhá, ale Vaše ratolest se učí samostatně, díky čemuž se u něj navíc rozvíjí schopnost koncentrace, samostatný přístup k učení a schopnost zvládat nové výzvy. Ale není na to samo: Vedle něj se v prezenčních nebo online třídách učí jiné děti všech věkových kategorií z materiálů, které jsou pro ně na míru upraveny.
 
Sjednejte pro své dítě schůzku ve výukovém centru ve Vašem okolí a přijďte se seznámit s námi a naší výukovou metodou. Společnost KUMON nabízí možnost prezenční a online výuky. Je možné využít i kombinovanou formu.