Dlouhodobé učení

Naše programy

Matematické a anglické programy KUMON pomáhají dětem jakéhokoli věku a jakýchkoli schopností zazářit.

Naším cílem je poskytnout studentům nástroje, které potřebují k tomu, aby je učení bavilo a aby se jim i studijně dařilo. Jak prokázala nezávislá studie provedená Institutem pro politiku vzdělávání v Anglii v roce 2020, studenti KUMON jsou o více než rok před celostátním průměrem a o více než šest měsíců před svými vrstevníky v učení matematiky na konci základní školy.

Naši instruktoři nenabízejí běžnou výuku matematiky a angličtiny, ale provázejí své studenty učením, které je pro ně nastaveno na správnou úroveň a udržuje je zapojené, aby dělali pokroky. Podporují a povzbuzují studenty, aby si odpovědi zpracovali sami, což jim pomáhá stát se soběstačnými a úspěšnými studenty do budoucna. Tím, že se naši studenti učí kratší dobu, ale často prostřednictvím každodenních pracovních listů a pravidelných lekcí (online a/nebo v centru), postupně zvyšují své schopnosti a jazykovou plynulost a budují své dovednosti po malých, zvládnutelných krocích.

Naše programy

Interagujte s obsahem níže, abyste zjistili více o konkrétním předmětu

Zvolit program
Zvolit věk
KUMON program matematika
Program KUMON matematika začíná základy čísel a vede studenty krok za krokem k náročnější matematice. Veškeré příklady řeší bez použití kalkulačky.

Každý stupeň programu matematika staví na dovednostech rozvinutých v předchozím stupni a zajišťuje dobré porozumění tématu a schopnost aplikovat naučené.

Každý student začíná na pro něj vhodné úrovni. Individuální výchozí bod a očekávaný pokrok je stanoven při rozhovoru pro bezplatné posouzení.
KUMON program matematika pro děti mladší 5ti let
Náš program matematika představuje malým dětem svět čísel pomocí barevných, zábavných a poutavých pracovních listů.

Instruktoři vybízejí děti, aby se nad úkoly zamýšlely a pracovaly soustředěně. Díky tomu rozvíjí svoji koncentraci, pozornost a pozitivní přístup k učení, který se jim hodí ve škole a v dalších oblastech života.

Děti se pomocí našich pracovních listů postupně seznamují s matematikou a v malých krocích rozvíjejí své dovednosti. Pouze v případě, pokud jsou schopny snadno a plynule zvládnout úkoly aktuálního tématu, postupují dále.
KUMON program matematika pro děti mezi 6 a 11 lety
Náš program matematika umožňuje každému studentovi, bez ohledu na jeho schopnosti, přistupovat k matematickým úkolům se sebedůvěrou a zajišťuje, že každá klíčová dovednost je plně zvládnuta, než student pokročí v programu dále.

Denní příprava na matematiku umožňuje studentům pracovat na úkolech rychleji a plynuleji. Rozvíjejí tak pozitivní a cílený přístup k učení.

KUMON instruktor vybere bez ohledu na věk úkoly vhodné pro Vaše dítě. Student tak může dohonit všechny existující mezery a postupovat dál nad úroveň svých vrstevníků, aniž by byl jakkoliv omezován.
KUMON program matematika pro děti starší 12ti let
Náš program matematika pomáhá studentům rozvíjet pozitivní přístup k matematice. Nejprve zaplňuje mezery v důležitých základech, poté buduje dovednosti potřebné k dosažení úrovně školního ročníku a poté pokračuje ještě dále.

Instruktor KUMON ukazuje svým studentům, jak mohou vyřešit matematické úlohy s pomocí ukázkových příkladů v pracovním listu. Tímto způsobem se stávají nezávislými, sebevědomými studenty, kteří čelí výzvám a postaví se čelem k neznámým úkolům.

Bez ohledu na věk a ročník postupují studenti KUMON svým vlastním tempem. Díky tomu mají odvahu na složité matematické operace, které jdou nad rámec školních osnov.
Zvolit věk
KUMON program angličtina
Program KUMON angličtina umožňuje dětem naučit se angličtinu přirozeným způsobem, jako by to byl jejich rodný jazyk.

Žáci získají vysokou úroveň komunikačních dovedností a porozumění čtení anglických textů. Výuka je přizpůsobena jejich předchozím schopnostem a pokroku.
KUMON program angličtina pro děti mladší 5ti let
Instruktor nejprve zjistí, jak je na tom Vaše dítě s pokyny z anglického CD a jak reaguje na jednoduché pokyny. Instruktor tak okamžitě ví, jak může Vaše dítě motivovat a rozvíjet, i když nemá předchozí znalost angličtiny.

Prostřednictvím anglických písniček, které vzbudí zvědavost, slyší Vaše dítě na CD slova a věty, které si může říkat. Tím rozvíjí porozumění poslechu. Ilustrované průvodní knihy zajišťují porozumění textu. Tímto způsobem Vaše dítě získá první slovní zásobu a přirozeně prohlubuje větné struktury, stejně jako při učení se rodného jazyka. Tištěné poznámky a symboly podporují ty nejmenší, aby pracovaly pozorně a pečlivě. Rozvíjejí tak svoji koncentraci a pozornost, stejně jako dobré studijní návyky, které se jim budou hodit ve škole a v jiných oblastech života.

Během dalšího postupu se Vaše dítě učí číst a psát a osvojuje si gramatiku ve speciálně navržených kompaktních úrovních učení. Nejprve poslouchá texty na CD a rozšiřuje své porozumění čtenému textu zvyšováním náročnosti úryvků. Na začátku se často řídí otázkami týkajícími se textu a učí se samostatně přistupovat k úkolu a kompetentně odvozovat z přečteného.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí své dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.
KUMON program angličtina pro děti mezi 6 a 11 lety
Při prvním rozhovoru jsou zjištěny aktuální schopnosti každého studenta a na tomto základě - bez ohledu na věk - je stanoven výchozí bod, ze kterého může Vaše dítě začít.

Vaše dítě pracuje každý den s CD a s průvodní knihou. Díky každodennímu intenzivnímu kontaktu s jazykem - často nazývanému „jazyková koupel“ - si student přirozeně prohlubuje slovní zásobu a stavbu vět, stejně jako při učení rodného jazyka. Dostavuje se mu cit pro jazyk. Tištěné poznámky a symboly (tzv. „učitel“ v materiálu) podporují Vaše dítě, aby pracovalo pozorně a pečlivě. Rozvíjí se tak koncentrace a pozornost, stejně jako dobré studijní návyky, které se hodí ve škole i v životě obecně.

Poté si Vaše dítě osvojí gramatiku, která mu je prezentovaná v kompaktní podobě. Dále se Vaše dítě věnuje čtení textů, které se postupně prodlužují a roste jejich náročnost. Na nejvyšších úrovních programu umí Vaše dítě přečíst originální text v angličtině. Nadále poslouchá každý den CD, takže si neustále rozšiřuje své porozumění poslechu. Na základě otázek získává porozumění textu, a to tak že se snaží získat z textu informace a kompetentně z něj odvozovat.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.
KUMON program angličtina pro děti starší 12ti let
Program KUMON angličtina pomáhá studentům rozvíjet si pozitivní postoj k výuce angličtiny. Při prvním rozhovoru jsou zjištěny aktuální schopnosti Vašeho dítěte a na tomto základě - bez ohledu na věk - je stanoven výchozí bod. 

Vaše dítě pak poslouchá každý den pasáže na CD a přitom se dívá do průvodní knihy, aby bylo zajištěno porozumění textu.

Prostřednictvím každodenního intenzivního kontaktu s jazykem si Vaše dítě přirozeně prohlubuje slovní zásobu a stavbu vět, stejně jako při učení rodného jazyka.

Tištěné poznámky podporují Vaše dítě, aby pracovalo pozorně a pečlivě. Rozvíjí si tak koncentraci a pozornost, jakož i dobré návyky pro učení, které potom využije ve škole a také ve všech možných životních situacích.

Po získání základní slovní zásoby, prohloubení větných struktur a odstranění případných mezer program poskytne kompaktní úroveň gramatiky.

V následujících úrovních je kladen větší důraz na čtení. Začíná se s jednoduchými příběhy a věcnými texty a postupně se pokračuje až ke čtení originální náročné literatury.

Student nadále poslouchá každý den CD, aby si upevnil správnou výslovnost a rozšiřoval své porozumění poslechu a čtení.

Vaše dítě je vedeno otázkami, aby se naučilo v textu najít informace a získalo vysokou míru znalostí pro práci s texty.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí své dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.

Najděte si nejbližší vzdělávací centrum KUMON

Kvalifikovaní zaměstnanci
od 117 CZK / den
přes 1.000 vzdělávacích center v Evropa

Co je KUMON?

odborné vedení

+

etablovaná metoda

+

samostudium

trvalý úspěch

=