Co je KUMON?

Co je KUMON?

Jak vám můžeme pomoci

KUMON nabízí mnohem více než jen doučování a velmi se odlišuje od tradiční školní výuky. Místo přípravy na určité testy nebo hodnocení vede KUMON studenty k sebevzdělávání, a to prostřednictvím individualizovaných pokynů a pečlivě vytvořených pracovních listů.

Kromě rozvíjení klíčových dovedností v matematice a angličtině si každý student KUMON buduje své vlastní nezávislé schopnosti nezávislého vzdělávání se a zdravé sebevědomí. To znamená, že student KUMON není závislý – nebo omezený – na schopnostech a znalostech jiných.
KUMON metoda je pro všechny děti. Je to díky našemu individualizovanému přístupu ke vzdělávání, který vždy vyvolává otázku: „Co přesně je dítě schopné zvládnout a jaký by byl vhodný další krok?“ Odmítáme škatulkování, ať už je dítě „slabé“ nebo „silné“. Dovednosti učení charakterizujeme nejen podle stupně porozumění, ale také podle pracovních postupů, podle toho, jak dítě myslí, a také podle přístupu k učení. Jakákoliv dovednost v těchto oblastech je brána na vědomí a hranice každého dítěte se postupně posouvají.

Po klasifikačním testu je vytvořen vzdělávací plán, který má rozvíjet schopnosti dítěte. Plán se mimo počáteční bod řídí mezinárodním standardem KUMON (mezinárodní přibližná hodnota odpovídající úrovně ročníku školy). V KUMONU jsou studenti se speciálními vzdělávacími potřebami vítáni stejně jako nadané a talentované děti. KUMON sdružuje všechny, kteří věří, že dokážou více a chtějí naplno využít svůj potenciál.
Studenti KUMON dostávají individuálně přizpůsobené množství práce každý den. Při pravidelném zpracování přiměřeného množství úkolů jsou totiž výsledky učení udržitelnější než při delších učebních jednotkách střídajících se s delšími přestávkami. Studenti se učí efektivněji a postupují rychleji, protože informace získané během každodenního cvičení jsou lépe ukotveny v jejich dlouhodobé paměti. Tato praxe prospívá také procvičování dobrých studijních návyků a pozitivnímu přístupu k učení.
Plynulé a souvislé zpracování pracovních listů hraje při řešení úkolů podstatnou roli. To znamená, že se úkoly řeší nejen přesně, ale také rychle. Nalezení řešení úlohy 8x7 je jedna věc, ale okamžitá odpověď je věc jiná. Plynulost a přesnost jsou pro Vaše dítě společným klíčem k úspěšnému zvládnutí náročnějších úkolů.
KUMON je program pro samostudium, ale každý student dostává podporu od svého instruktora. Pečlivě zpracované pracovní listy ukazují studentům, jak mohou najít řešení sami, zatímco instruktor jim v případě potřeby poskytne pomoc. Hlavním úkolem instruktora Kumon je pozorovat studenty v práci a učit je, jak se dá z materiálu najít řešení: Procvičují se schopnosti pečlivě se dívat, porovnávat, používat získané znalosti a zkoušet je. Je důležité, aby úkoly nebyly nikdy příliš těžké ani příliš snadné.

Máte ještě další otázky?