Jak funguje KUMON a jak pomáhá dětem?

Jak funguje KUMON a jak pomáhá dětem?

Jak vám můžeme pomoci

Věk není pevně určený. Momentálně máme jak děti, kterým jsou teprve dva roky, tak studenty, kteří jsou před koncem studia. V několika vzdělávacích centrech jsou přihlášení i dospělí a senioři, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti. KUMON pomáhá dětem v každém věku a nezávisle na jejich schopnostech. Čím dříve studenti začnou, tím dříve si mohou osvojit dovednosti a těžit z přínosů Kumon. Jakmile je Vaše rodina připravena zahájit dlouhodobý studijní program, KUMON je připraven Vám pomoci dosáhnout Vašeho cíle.
Vůbec nijak. Student KUMON nepostupuje podle svého věku, ale podle svých současných schopností. Z naší zkušenosti jsme přesvědčeni, že každé dítě má neomezený potenciál a při správném vedení je schopné zvládnout i pokročilé úkoly.  Máme studenty podobného věku, kteří zpracovávají různé materiály a studenty různého věku, kteří se učí ze stejných materiálů. Náročnost úkolů závisí pouze na potřebách studenta, nikoli na jeho věku.
KUMON vzdělávání je globální program, který nesleduje školní osnovy, ale doplňuje učební osnovy po celém světě. Nejdůležitějším cílem metody KUMON je rozvíjet dovednosti pro samostatné učení. Tyto dovednosti samostatného učení prospívají výkonům studentů ve všech učebních osnovách. KUMON je přizpůsoben optimální oblasti výuky každého studenta bez ohledu na jeho věk a zajišťuje, aby se jeho dovednosti, sebevědomí a schopnosti rozšiřovaly a rozvíjely prostřednictvím vybraných úkolů.
Studenti navštěvují KUMON vzdělávací centrum dvakrát týdně. V centru zůstanou, dokud nedokončí svou každodenní práci. Jeden předmět obvykle trvá 30 minut, ale přesný čas se odvíjí od aktuálních potřeb studentů, úrovně obtížnosti úkolů a procesech ve vzdělávacím centru. Čas strávený v centru se liší od dítěte k dítěti a vyvíjí se po dobu spolupráce.
Nejlepší odměnou, kterou může dítě získat za své úsilí, je zkušenost, že dokáže čelit jakékoli výzvě, a hrdost za zvládnutí pokročilých úkolů. Věříme však, že je přesto důležité naše studenty za jejich úspěchy dále odměnit. Studenti KUMON mohou během své cesty získat četná ocenění za dosažení důležitých milníků nebo za práci v pokročilých úrovní. Ceny se udílí také na místní úrovni. Ceremoniálů se účastní studenti a rodiče, kteří společně slaví úspěchy studentů KUMON.

Máte ještě další otázky?