Jak se stanu instruktorem?

Jak se stanu instruktorem?

Jak vám můžeme pomoci

Pokud si chcete založit franšízový byznys, musíte investovat alespoň 3 000 €. Tato částka zahrnuje poplatek za KUMON franšízu a marketingové aktivity během prvních 12 měsíců (nebo 15 měsíců, pokud přebíráte již existující vzdělávací centrum). K tomu je třeba připočítat finanční prostředky na nájemné a další běžné náklady, přičemž je třeba brát v úvahu cash flow. V případě dalšího prodeje licence bude odcházejícímu instruktorovi zaplaceno odstupné za převzetí.
Od prvního dotazu potřebují instruktoři mezi třemi a šesti měsíci, než připraví vše potřebné. Časový rámec se liší podle místa a podle toho, zda se jedná o nové nebo již existující KUMON vzdělávací centrum.
KUMON nabízí osvědčený obchodní model a jako franšízant KUMON budujete obchodní vztahy s celosvětově úspěšnou společností, která v současnosti funguje již 60 let, působí ve více než 50 zemích a má více než 4 miliony studentů po celém světě.

Budete moci využívat naše jedinečné KUMON studijní programy a těžit z našich obsáhlých školících a podpůrných prostředků. Všeobecná známost značky KUMON Vám pomůže vyškolit dostatečnou základnu studentů, aby se vaše investice vyplatila.
Pozice KUMON instruktora vyžaduje práci na plný úvazek.
Jako KUMON franšízant můžete řídit své vlastní podnikání s podporou celého KUMON týmu a používat jedinečný výukový program KUMON. Programy KUMON jsou navrženy tak, aby studenti za současného vedení instruktora pracovali samostatně. Pro Vás, jako instruktora, je klíčem k úspěchu porozumění programu a jednotlivým dětem. Projdete komplexním školením, kde získáte hluboké znalosti o materiálech programu a budete tak schopni ukázat jejich použití studentům. Tak pomůžete svým studentům vyniknout.
Zajímají nás lidé, kteří jsou nadšeni do vzdělávání a rozvoje dětí, kteří provozují vlastní podnikání, kteří mají chuť stát se instruktorem KUMON a kteří mají dobré znalosti matematiky a angličtiny. KUMON se postará o jejich kompletní školení. Žadatelé by měli mít vysokoškolské nebo rovnocenné vzdělání, neomezený řidičský průkaz a plnou právní způsobilost pro práci v České republice. Každý potenciální instruktor absolvuje test z matematiky a také z angličtiny.
Ano. Veškeré důkazy potvrzující ochranu dětí jsou součástí přijímacího procesu v České republice.je zapotřebí poskytnout právě rozšířený výpis z trestního rejstříku. Tyto dokumenty musí být poskytnuty před prvním školením KUMON.
Manažer franšízingu Vás seznámí s aktivními kolegy instruktory a zajistí pro Vás návštěvu vzdělávacího centra v čase, kdy nedojde k přerušení výuky. Kromě toho absolvujete část svého počátečního školení v jednom z našich předních vzdělávacích center, takže získáte praktické zkušenosti v prostředí vzdělávacího centra ještě před otevřením centra vlastního.

Máte ještě další otázky?