O KUMON

KUMON je největším poskytovatelem mimoškolního vzdělávání na světě. Nabízíme individualizované programy v matematice a angličtině, které pomáhají každému dítěti, bez ohledu na jeho schopnosti, dosáhnout pokroku a realizovat svůj potenciál. Naším cílem je učinit z každého dítěte samostatného, pokročilého studenta, s pozitivním přístupem k učení. Výuková metoda učení KUMON umožňuje dětem samostatně se vzdělávat pod vedením instruktora, převzít odpovědnost za vlastní proces učení a rozvíjet sebevědomí nezbytné k plnění jejich záměrů a cílů.

Vzdělávací institut KUMON založil v Japonsku v roce 1958 Toru Kumon, který byl nejen talentovaným učitelem matematiky, ale také otcem. Toru chtěl podpořit svého syna Takeshiho ve zlepšování jeho matematických dovedností. Vytvořil speciální systém, který je nyní programem KUMON – matematika. V současnosti se naše programy věnují rozvoji schopností nejen v matematice, ale také v angličtině. Naše materiály se neustále vyvíjejí tak, aby byly co nejefektivnější, a to podle podnětů studentů a instruktorů. KUMON pevně věří principům, na nichž Toru Kumona programy založil: pomoci co nejvíce dětem vnímat radost z učení, realizovat svůj potenciál a vyniknout ve svém budoucím profesním životě. Můžeme Vašemu dítěti předat nástroj k celoživotní lásce k učení.
Více než 60 let zkušeností
Historie společnosti KUMON
založena v roce 1958 v japonské Ósace
Metoda KUMON
Jeden z
více než 50 zemí
použitá metoda
22 300 instruktorů po celém světě
22 300 Instruktor
celosvětově

Jsem...

Učební metoda KUMON umožňuje studentům všech věkových skupin získat klíčové dovednosti v matematice a angličtině a zároveň rozvíjet schopnost samostatně se učit, což povzbuzuje jejich sebevědomí a nadšení. V závislosti na svých schopnostech mohou studenti vyplnit jakékoli mezery ve svých znalostech nebo postupovat daleko za úroveň svého ročníku. Pro více informací o způsobu práce s KUMON klikněte prosím zde.

KUMON rodiče podporují své děti v jejich každodenní práci a pomáhají jim rozvíjet dobré učební návyky a lásku k učení. Mají klíčovou roli při povzbuzování svého dítěte, aby dokončilo svou každodenní rutinu. Rodiče dítěti vytvářejí čas a prostor pro práci, doprovází ho do blízkého vzdělávacího centra a diskutují s instruktorem KUMON jeho pokrok.
Programy KUMON matematika a angličtina doplňují školní osnovy a učí studenty klíčovým dovednostem a know-how jejich zcela vlastním tempem. Aniž by se řídil konkrétním školním vzdělávacím programem, přispívá KUMON k budování pevného základu, který může studentům pomoci vyniknout ve všech školních předmětech.

Mnoho škol spolupracuje s KUMON, aby pomohly studentům osvojit si znalosti matematiky a angličtiny a také schopnost samostudia.

Kromě možnosti využití našeho stipendijního programu vytváříme se snaživými studenty partnerství. Pokud má Vaše škola zájem o spolupráci s KUMON, klikněte prosím zde pro další informace. (Odkaz na stránku školy)

KUMON instruktoři budují vlastní podnikání a jako franšízanti KUMON provozují vlastní vzdělávací centrum. Neustále hledáme dynamické odborníky a průkopníky, pro které jsou vzdělávání a výchova srdeční záležitostí a kteří jsou odhodláni pomáhat dětem realizovat jejich potenciál. Pro více informací o tom, jak se stát KUMON instruktorem klikněte prosím zde.

Několik inspirujících slov našeho zakladatele Toru Kumona:

Toru Kumon

"Metoda KUMON spočívá v přesvědčení, že chyba není u dítěte. Musíme objevit potenciál každého dítěte a umožnit mu vzdělávat se v optimální oblasti výuky. Tímto způsobem jsou nejen rodiče a učitelé, ale, co je důležitější, samotné děti ohromeny svým nečekaným rozvojem. Získávají důvěru ve své schopnosti. O to v metodě KUMON jde."

~ Toru Kumon ~

Prozkoumejte naše témata nápovědy

Použijte následující oblasti nápovědy, abyste se o KUMON dozvěděli více.