Příběh KUMON

Založení podnikání

Výukový program KUMON vznikl v roce 1954 z lásky otce ke svému dítěti. Toru Kumon, starostlivý otec a nadaný učitel matematiky na střední škole, zjistil, že jeho syn Takeshi ve škole zaostává v matematice. Aby mu pomohl se zlepšit, vytvořil pro něj pracovní listy, které řešil každý den. Toru Kumon byl přesvědčen, že je odpovědností učitele podporovat u dětí postoj k sebevzdělávání. Proto pro Takeshiho vytvořil učební materiály, které ho povzbuzovaly k samostatné práci.

Takeshiho schopnosti se znatelně zlepšily a Toru Kumon, povzbuzený úspěchem svého syna, pozval několik dětí sousedů, aby se učily stejným způsobem. Všechny děti dosáhly působivého zlepšení. Spolu s touhou rozvíjet potenciál co největšího počtu dětí byl tento okamžik pro Toru Kumona spouštěč, aby v roce 1955 otevřel v japonské Osace první KUMON centrum matematiky. V roce 1962 se aktivity rozšířily také do Tokia a v roce 1969 se s KUMON učilo celkem více než 10 000 studentů.
Toru a Takeshi Kumon

Začátky expanze do zahraničí

V roce 1974 vydal Toru Kumon knihu nazvanou „Tajemství matematiky KUMON“, ve které nastínil cíle metody KUMON a jejich dosavadní účinek. Publikace byla přijata kladně a vedla k záplavě dotazů. KUMON začalo s rozšiřováním se do zahraničí a v New Yorku otevřel první vzdělávací centrum mimo Japonsko. Mezitím přihlášky do KUMON center v Japonsku nadále narůstaly a v roce 1977 dosáhly celkového počtu 200 000 zájemců.

Během osmdesáti let se společnost KUMON rozšířila jak geograficky, tak i v počtu předmětů. V roce 1980 bylo s úspěchem otevřeno první evropské vzdělávací centrum v Německu, v roce 1983 následoval vstup na britský trh. Kromě toho byl v roce 1980 vyvinut KUMON program angličtina (pro japonské rodilé mluvčí) a v roce 1981 KUMON program japonština (také pro japonské rodilé mluvčí). Později v 80.letech vznikly dceřiné společnosti a vzdělávací centra v Brazílii, Německu, Velké Británii, Austrálii, Hong Kongu a Kanadě. V roce 1989 přesáhl počet přihlášek 1,5 milionu.
Začátky expanze do zahraničí

Význam loga KUMON

KUMON metoda vzdělávání vybízí studenty a instruktory, aby hlouběji přemýšleli, aby komplexně pochopili úkoly a dosáhli řešení. Písmeno „O“ v našem KUMON logu znázorňuje „přemýšlející obličej“. Je to výraz studentů, kteří jsou zaujatí; kteří se ve vzdělávacích centrech KUMON po celém světě učí, přemýšlejí a rozvíjejí. Rovněž představuje tváře všech, kteří jsou s KUMON ve spojení. Zaměstnanců a instruktorů sdílejících stejnou touhu růst a zlepšovat se; primárním zájmem nás všech je vzdělávání, podpora a rozvoj potenciálu každého dítěte.

Modrá barva našeho loga KUMON reprezentuje inteligenci, upřímnost a oblohu, která obepíná celý svět. Představuje také naší naději, že svět může být sjednocen, že se našim dětem otevírá skvělá budoucnost a že lidé na celém světě vážně přemýšlejí o vzdělání a výchově.

Význam loga KUMON

KUMON v Německu

Vzdělávací centra KUMON patří dceřiné společnosti KUMON Deutschland GmbH.
První vzdělávací centrum bylo v Německu otevřeno v roce 1979, následovalo založení dceřiné společnosti KUMON Deutschland GmbH v roce 1980.

Od počátku třetího tisíciletí byla vidět rozsáhlá expanze KUMON a v roce 2005 byl v Německu po matematice zaveden KUMON program angličtina nazvaný „Angličtina jako cizí jazyk“ (EFL).

Od roku 2016 se pak urychlila expanze do kontinentální Evropy. S přibližně 10 000 KUMON studenty, kteří se učí ve 140 vzdělávacích centrech v Německu a dalších evropských zemích, je v současnosti KUMON největší poskytovatel mimoškolního vzdělávání.

KUMON pokračuje v celosvětové expanzi a má více než 4 miliony studentů ve více než 50 zemích a regionech po celém světě. Další podrobnosti naleznete níže v časové ose.
Padesátá léta
1954
Toru Kumon, učitel matematiky na střední škole, dává svému synovi Takeshimu, který v té době chodí do druhé třídy základní školy, nabídku na vzdělání založeném na myšlence samostatného učení. Toru Kumon píše na prázdné stránky svému synovi četné aritmetické úkoly. Tehdy se zrodila KUMON metoda.
1954
1955
V japonské Osace je otevřeno první vzdělávací centrum matematiky, které používá pracovní listy.
1955
1958
V japonské Osace je otevřeno obchodní místo Institute of Mathematics, dnešní Kumon Institute of Education.
Šedesátá léta
1962
Je založen Osaka Institute of Mathematics Ltd.
1962
1968
Toru Kumon opouští městskou střední školu Higashi v Osace a ukončuje svou kariéru učitele, aby se mohl věnovat aktivitám KUMON institutu.
1968
1969
Počet studentů Kumon přesahuje hranici 10 000.
1969
Sedmdesátá léta
1974
V New Yorku/USA je otevřeno první vzdělávací centrum KUMON mimo Japonsko. Tímto okamžikem začíná učení podle metody KUMON mimo území Japonska.
1974
1975
Počet studentů KUMON přesahuje hranici 100 000. Je otevřeno vzdělávací centrum na Taiwanu.
1978
Koná se oslava u příležitosti 20 let KUMON. Takeshi Kumon (syn Toru Kumon a první student KUMON) je jmenován prezidentem Kumon Institute of Education.
1978
Osmdesátá léta
1981
Počet studentů KUMON přesáhuje hranici jednoho milionu. Je zaveden KUMON program japonština (pro japonské rodilé mluvčí). V japonském Tokiu se koná první konference instruktorů, kteří se věnují dětem se zvláštními potřebami.
1981
Devadesátá léta
1993
Počet KUMON studentů na celém světě přesahuje hranici 2 milionů. Na Taiwanu je zaveden KUMON program čínština (pro čínské rodilé mluvčí).
1993
1995
25. července zemřel zakladatel Toru Kumon ve věku 81 let. V Singapuru, chilském Santiagu, Mexiko City a čínském Šanghaji jsou založeny dceřiné společnosti.
1995
1997
7. ledna zemřel prezident Takeshi Kumon.
První dekáda třetího tisíciletí
2006
Počet KUMON studentů na celém světě přesahuje hranici 4 milionů.
2006
Druhá dekáda třetího tisíciletí
2017
KUMON je aktuálně zastoupen v 50 zemích a regionech po celém světě.
2017
2018
Skupina KUMON slaví 60 let.
2018
2019
Kumon se rozšiřuje do více než 50 zemí a regionů po celém světě.
Třetí dekáda třetího tisíciletí
2020
Od června 2020 jsou matematické pracovní listy KUMON celosvětově dostupné v 11 různých jazycích a program Angličtina jako cizí jazyk (EFL) je nabízen v 31 různých zemích a regionech.
2021
Otevření prvního vzdělávacího centra KUMON v České republice.
2021