Siti Syahirah

O tomto centru

KUMON Learning Centre Praha 6 je prvním centrem v České republice. Toto středisko bylo pečlivě vybráno, aby rodinám poskytlo skvělou příležitost k snadnému a pohodlnému zápisu dítěte. Centrum je strategicky umístěno v těsné blízkosti tramvajových stanic, stanic metra a autobusových stanic. Tramvajová stanice Ořechovka se nachází naproti našemu centru, které se napojuje na dvě velké stanice metra, konkrétně Petřiny a Hradčanská.
 
Centrum je také skvělým místem pro rodiny s dětmi, protože se nachází v těsné blízkosti mnoha velkých škol, jako je International School of Prague (ISP), Riverside School, Prague British International School (PBIS), Park Lane International School a mnoho dalších. Nezahrnuli jsme také mnoho veřejných škol obklopujících toto místo, což zvyšuje pohodlí rodičů.
 
Cílem centra je přivítat všechny děti, které jsou na cestě k objevování svého potenciálu a chtěly by to udělat samy. Kumon je dobře známá a osvědčená metoda, která již pomohla milionům dětí a usilujeme o to, abychom každému dítěti v České republice poskytli příležitost k objevování.
 
Ahoj, jmenuji se Siti a jsem v oblasti vzdělávání již více než pět let. Přišla jsem do České republiky s cílem naučit se různé kultury a rozšířit svůj horizont. Objevila jsem úžasnou kulturu vzdělávání, kde rodiče skutečně hledají a vyvíjejí úsilí k objevování a péči o potenciál svého dítěte. Po letech učitelské práce jsem se rozhodla přijít s metodou, u které osobně cítím, že by odpověděla na dilema, které mají všichni rodiče, a to jak plně rozvinout vnitřní potenciál jejich dítěte. Jsem hrdá na to, že mohu otevřít všem dětem v České republice příležitost připojit se k nám na cestě k objevování a rozvoji potenciálu a chytrosti!

Časy vyučovacích hodin

Pondělí 17:00 - 19:00
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 17:00 - 19:00
Čtvrtek 17:00 - 19:00
Pátek Den bez vyučovacích hodin
Sobota Den bez vyučovacích hodin
Neděle Den bez vyučovacích hodin

Ceny

Jednorázový poplatek
Registrační poplatek Kč 1 000
Jaký je registrační poplatek?
Chcete-li, aby vaše dítě začalo studovat s KUMONem, zaplatíte jednorázový poplatek za to, abyste jej zaregistrovali jako studenta
Měsíčně
Na předmět Kč 3 500


Vaše dítě bude navštěvovat studijní centrum KUMONu až po dobu dvou dní v týdnu


Pět další série prací provedených každý týden doma
 Jak dlouho trvá vyučovací hodina?
Doba potřebná k dokončení denní práce může zabrat přibližně 30 minut na předmět. Doba na studium záleží na osobě a na její úrovni programu.

Získat trasu

Střešovická 431/24
Praha
162 00
Autem
Bezplatné posouzení

Nejpopulárnější otázky

KUMON nabízí mnohem více než jen doučování a velmi se odlišuje od tradiční školní výuky. Místo přípravy na určité testy nebo hodnocení vede KUMON studenty k sebevzdělávání, a to prostřednictvím individualizovaných pokynů a pečlivě vytvořených pracovních listů.

Kromě rozvíjení klíčových dovedností v matematice a angličtině si každý student KUMON buduje své vlastní nezávislé schopnosti nezávislého vzdělávání se a zdravé sebevědomí. To znamená, že student KUMON není závislý – nebo omezený – na schopnostech a znalostech jiných.
KUMON metoda je pro všechny děti. Je to díky našemu individualizovanému přístupu ke vzdělávání, který vždy vyvolává otázku: „Co přesně je dítě schopné zvládnout a jaký by byl vhodný další krok?“ Odmítáme škatulkování, ať už je dítě „slabé“ nebo „silné“. Dovednosti učení charakterizujeme nejen podle stupně porozumění, ale také podle pracovních postupů, podle toho, jak dítě myslí, a také podle přístupu k učení. Jakákoliv dovednost v těchto oblastech je brána na vědomí a hranice každého dítěte se postupně posouvají.

Po klasifikačním testu je vytvořen vzdělávací plán, který má rozvíjet schopnosti dítěte. Plán se mimo počáteční bod řídí mezinárodním standardem KUMON (mezinárodní přibližná hodnota odpovídající úrovně ročníku školy). V KUMONU jsou studenti se speciálními vzdělávacími potřebami vítáni stejně jako nadané a talentované děti. KUMON sdružuje všechny, kteří věří, že dokážou více a chtějí naplno využít svůj potenciál.
KUMON je program pro samostudium, ale každý student dostává podporu od svého instruktora. Pečlivě zpracované pracovní listy ukazují studentům, jak mohou najít řešení sami, zatímco instruktor jim v případě potřeby poskytne pomoc. Hlavním úkolem instruktora Kumon je pozorovat studenty v práci a učit je, jak se dá z materiálu najít řešení: Procvičují se schopnosti pečlivě se dívat, porovnávat, používat získané znalosti a zkoušet je. Je důležité, aby úkoly nebyly nikdy příliš těžké ani příliš snadné.
KUMON vzdělávání je globální program, který nesleduje školní osnovy, ale doplňuje učební osnovy po celém světě. Nejdůležitějším cílem metody KUMON je rozvíjet dovednosti pro samostatné učení. Tyto dovednosti samostatného učení prospívají výkonům studentů ve všech učebních osnovách. KUMON je přizpůsoben optimální oblasti výuky každého studenta bez ohledu na jeho věk a zajišťuje, aby se jeho dovednosti, sebevědomí a schopnosti rozšiřovaly a rozvíjely prostřednictvím vybraných úkolů.
Věk není pevně určený. Momentálně máme jak děti, kterým jsou teprve dva roky, tak studenty, kteří jsou před koncem studia. V několika vzdělávacích centrech jsou přihlášení i dospělí a senioři, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti. KUMON pomáhá dětem v každém věku a nezávisle na jejich schopnostech. Čím dříve studenti začnou, tím dříve si mohou osvojit dovednosti a těžit z přínosů Kumon. Jakmile je Vaše rodina připravena zahájit dlouhodobý studijní program, KUMON je připraven Vám pomoci dosáhnout Vašeho cíle.

Vzneste dotaz