Právní upozornění

Ochrana vašich osobních údajů při jejich zpracování v rámci vaší návštěvy na naší webové stránce je pro nás velice důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v rámci zákonných předpisů. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů prostřednictvím této webové stránky v souladu se článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

I. Údaje o odpovědném subjektu

KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21
40549 Düsseldorf

Tel: 0211 522858-0
Fax: 0211 522858-49
info@kumon.de

II. Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů
V případě otázek ohledně ochrany osobních údajů je vám ochotně k dispozici náš externí pověřenec pro provozní ochranu osobních údajů:

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH
Mr. Marc E. Evers
Weilerstr. 6
79252 Stegen
Deutschland

Phone: +49 761-2057430
Web: www.datasekure.de

III. Zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky
Vaše návštěva na našich webových stránkách se protokoluje. Nejprve se zaznamenávají v zásadě následující údaje, které nám předává váš internetový prohlížeč:
 • IP adresa aktuálně používaná vaším PC nebo vaším routerem
 • datum a čas
 • typ a verze internetového prohlížeče
 • operační systém vašeho PC
 • stránky, které jste navštívili
 • název a velikost vyžádaného souboru (vyžádaných souborů)
 • popř. rovněž URL adresa odkazující webové stránky
Tyto údaje se získávají výhradně pro účely datové bezpečnosti, pro zlepšování naší webové nabídky a rovněž pro analýzu chyb na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR. IP adresa vašeho počítače se vyhodnocuje pouze v anonymizované formě (zkrácená o poslední tři číslice). Jinak můžete naši webovou stránku navštívit bez uvádění svých osobních údajů.

Poukazujeme na skutečnost, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Zcela zabezpečená ochrana dat před jejich zpřístupněním třetím osobám není možná. Důvěrné údaje byste proto měli posílat jinou cestou, např. poštou.

Ucházení se o volná pracovní místa
Osoba odpovědná za zpracování zpracovává osobní údaje uchazečů o volná pracovní místa za účelem uskutečnění procesu náboru zaměstnanců. Zpracování se může dít také elektronickou formou. Tak je tomu zejména v případě, pokud uchazeč zašle osobě odpovědné za zpracování příslušné podklady elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, uloží se předané údaje za účelem uskutečnění zaměstnaneckého poměru při zohlednění zákonných předpisů. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře s uchazečem žádnou pracovní smlouvu, pak se podklady uchazeče při zohlednění zákonných předpisů po obsazení volného pracovního místa smažou, pokud jejich smazání není v rozporu s žádnými jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v rámci řízení podle zákona o rovném zacházení (antidiskriminační zákon). Uchazečské informace a podklady můžeme zpracovávat pouze v případě, pokud tyto informace a podklady byly zaslány na e-mailovou adresu karriere@kumon.de. Pokud použijete některou jinou naši firemní adresu, nebudete našimi systémy bohužel identifikován jako uchazeč o volné pracovní místo a vaše informace a podklady nebudou zohledněny. Mějte na paměti, že e-mail nepředstavuje bezpečný způsob přenosu informací. Pokud vaše uchazečské informace dorazí na náš e-mailový server prostřednictvím výše zmíněné e-mailové adresy, chráníme je silnými technickými a organizačními opatřeními. Během přenosu vašich uchazečských informací a podkladů do naší firmy prostřednictvím veřejné sítě internet na ně nemáme žádný vliv a nemůžeme zaručit úroveň ochrany vašich přenášených uchazečských informací a podkladů. Pokud odesílající e-mailový server podporuje STARTTLS, použije i náš e-mailový server STARTTLS, čímž se zaručí zašifrování během přenosu.

Kontaktní formulář
Osobní údaje (jako vaše jméno, adresa nebo kontaktní údaje), které sdělíte sami, např. v rámci poptávky nebo jiným způsobem, se u nás ukládají a zpracovávají pouze za účelem korespondence s vámi a pouze k tomu účelu, k němuž jste nám tyto údaje poskytli. Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 a; čl. 6 odst. 1 f GDPR.

Bezpečný přenos údajů
Abychom chránili bezpečnost vašich údajů během přenosu, používáme šifrovací proces SSL prostřednictvím HTTPS, který odpovídá aktuálnímu stavu techniky.

IV. Příjemci osobních údajů
Za účelem provádění a realizace procesů zpracování můžeme v oblasti zpracování údajů o zakázkách využívat externí poskytovatele služeb. Externí poskytovatele služeb jsme v tomto konkrétním případě angažovali při hostingu naší webové stránky. Naše smluvní vztahy s externími poskytovateli služeb jsou v souladu s ustanoveními čl. 28 GDPR, která obsahují zákonem vyžadované body k ochraně údajů a zabezpečení údajů.

V. Získávání údajů prostřednictvím Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webovou stránku používáte. Informace generované pomocí cookies o tom, jak používáte tuto webovou stránku, jsou zpravidla přenášeny na server firmy Google do USA a tam ukládány. Podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Z pověření provozovatele této webové stránky využívá Google tyto informace pro vyhodnocení toho, jak webovou stránku používáte, pro sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa, kterou služba Google Analytics získala od vašeho internetového prohlížeče, není propojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče; poukazujeme ovšem na to, že v takovém případě nebudete možná moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit předávání údajů vygenerovaných pomocí cookies a vztahujících se k vašemu používání webové stránky (vč. vaší IP adresy) firmě Google a rovněž zpracování těchto údajů firmou Google tím, že si do svého internetového prohlížeče stáhnete a nainstalujete plug-in, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage /gaoptout?hl=de .
Podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f GDPR.

Demografické údaje a přehledy zájmů ve službě Google Analytics
KUMON Deutschland GmbH používá ve službě Google Analytics soubory cookie první strany společně s inzertními soubory cookie třetí strany společnosti Google tak, aby poskytly dodatečné informace o opětovném uvedením na trh s Google analytics, Google Display Network Impression Reporting (zprávy o zobrazení v reklamní síti Google) a demografické údaje a přehled zájmů společnosti Google. Odhlášení ze souborů cookie: odhlášení ze souborů cookie společnosti Google.


VI. WordPress Stats
Tato webová stránka používá nástroj WordPress Stats pro statistické vyhodnocování uživatelských návštěv. Poskytovatelem je firma Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress Stats využívá cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webovou stránku používáte. Informace o používání naší webové stránky, které jsou s pomocí cookies generovány, se ukládají na serverech v USA. Vaše IP adresa se po zpracování údajů a před jejich uložením anonymizuje. Cookies nástroje WordPress Stats zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Ukládání cookies nástroje WordPress Stats probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svou webovou nabídku, tak svou reklamu. Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a mohli cookies povolit jen v jednotlivých případech, abyste mohli cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit a rovněž abyste aktivovali automatické mazání cookies při zavření internetového prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena. Budoucí sběr a využívání svých údajů můžete odmítnout tak, že ve svém internetovém prohlížeči kliknutím na následující odkaz uložíte tzv. Opt-Out-Cookie:
https://www.quantcast.com/opt-out/ .
Pokud cookies ve svém počítači smažete, musíte tento Opt-Out-Cookie opět uložit.

VII. reCAPTCHA
Pro ochranu vašich poptávek prostřednictvím internetového formuláře používáme službu reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Dotazování slouží k rozlišení, jestli zadání provedl člověk, nebo jestli došlo ke zneužití automatizovaným strojovým systémem. Součástí dotazování je odeslání IP adresy a případně dalších informací firmě Google, která je potřebuje pro službu reCAPTCHA. Za tímto účelem se vámi provedené zadání předá firmě Google a tam se využije dál. Vaši IP adresu však Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se kompletní IP adresa přenese na server firmy Google do USA a její zkrácení se provede tam. Z pověření provozovatele této stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení používání této služby. IP adresa, kterou služba reCaptcha získala od vašeho internetového prohlížeče, není propojována s jinými údaji Google. Služba se realizuje na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

VIII. Google Maps
Tato stránka používá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložení vaší IP adresy. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server firmy Google do USA a tam se ukládají. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos údajů. Používání služby Google Maps probíhá v zájmu atraktivnosti našich on-line nabídek a pro snadné vyhledání míst, která na webové stránce uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud nejste s tímto zpracováním svých údajů srozuměni, pak máte možnost službu „Google Maps“ deaktivovat a tím zabránit předávání informací firmě Google. V tom případě musíte ve svém internetovém prohlížeči deaktivovat funkci Java Script. Poukazujeme ovšem na skutečnost, že v takovém případě budete moci „Google Maps“ používat buď jen omezeně, nebo je nebudete moci používat vůbec. Více informací ohledně zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně údajů firmy Google: https://www.google.de/intl/de /policies/privacy/ .

IX.Adwords and Google Conversion Tracking
Tato webová stránka využívá program Google AdWords. AdWords je on-line reklamní program firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). V rámci programu Google AdWords využíváme tzv. Conversion Tracking. Pokud kliknete na reklamu vloženou firmou Google, uloží se cookie pro Conversion Tracking. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do uživatelova počítače. Tyto cookies ztrácejí svou platnost po 30 dnech a neslouží k individuální identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky na této webové stránce a platnost cookie ještě nevypršela, můžeme my a firma Google rozeznat, že uživatel klikl na reklamu a že byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies nelze přes stránky zákazníků AdWords vysledovat. Informace získané s pomocí konverzních cookies slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion Tracking. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro Conversion Tracking. Nezískají však žádné informace, s jejichž pomocí by bylo možné individuálně identifikovat uživatele. Pokud se trackingu nechcete účastnit, můžete toto používání odmítnout tak, že cookie od firmy Google pro Conversion Tracking snadno deaktivujete v uživatelském nastavení svého internetového prohlížeče. Poté nebudete zahrnuti do statistik Conversion Tracking.

Ukládání „konverzních cookies“ probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svou webovou nabídku, tak svou reklamu. Více informací ohledně Google Adwords a Google Conversion Tracking najdete v ustanoveních o ochraně údajů firmy Google: https://www.google.de/policies /privacy/ .

Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a mohli cookies povolit jen v jednotlivých případech, abyste mohli cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit a rovněž abyste aktivovali automatické mazání cookies při zavření internetového prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

X. Google Analytics Remarketing
Naše webové stránky využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které nejsou omezeny na konkrétní zařízení.

Poskytovatelem je firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojovat cílové reklamní skupiny, které byly vytvořeny pomocí služby Google Analytics Remarketing, s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, které nejsou omezeny na konkrétní zařízení. Tímto způsobem lze zobrazovat reklamní nabídky, které zohledňují vaše zájmy a jsou personalizované v závislosti na vašem dřívějším uživatelském a návštěvnickém chování na jednom koncovém zařízení (např. smartphone), rovněž na jiném z vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC). Pokud jste udělili příslušné svolení, propojí Google za tímto účelem vaši historii internetových prohlížečů na více zařízeních s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou na každém koncovém zařízení, na němž se přihlásíte se svým účtem Google, zobrazovat tytéž personalizované reklamní nabídky. Pro podporu této funkce zaznamenává Google Analytics vlastní autentifikovaná ID uživatelů, kteří byli předběžně propojeni s našimi údaji Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvořit cílové skupiny pro zobrazování reklamy nezávislé na jednom koncovém zařízení. Tento remarketing/targeting nezávislý na jednom koncovém zařízení můžete trvale odmítnout tak, že deaktivujete personalizovanou reklamu ve svém účtu Google; pro tyto účely klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings /ads/onweb/ .

Shrnutí zaznamenaných údajů na vašem účtu Google se provádí výlučně na základě vašeho svolení, které jste firmě Google udělili, nebo které můžete odmítnout (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Při procesech zaznamenávání údajů, které nejsou slučovány na vašem účtu Google (např. protože nemáte žádný účet Google nebo protože jste slučování odmítli), vychází zaznamenávání údajů z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v tom, že provozovatel webové stránky má zájem na anonymizované analýze návštěvníků své webové stránky pro reklamní účely. Detailnější informace a ustanovení o ochraně údajů najdete v Prohlášení o ochraně údajů firmy Google na adrese: https://www.google.com/policies /technologies/ads/ .

XI. Conversant Media – Mediaplex
Naše webová stránka využívá funkce poskytované firmou Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, USA. Ty nám umožňují cílenější používání reklamy na naší webové stránce. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Bližší informace ohledně ustanovení o ochraně údajů ze strany poskytovatele a k možnosti nebýt zahrnuti najdete zde: https://optout.conversantmedia.com/ .

XII. Sessioncam
Naše webová stránka využívá analytickou službu SessionCam Ltd., St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Anglie. S pomocí cookies se zaznamenávají a analyzují vaše pohyby myší, vaše kliknutí, vámi pročítané obsahy (scrolling) a rovněž texty, které jste na webové stránce zadali. Osobní údaje jako jméno nebo bankovní spojení se při záznamu maskují. IP adresy se pseudonymizují a nespojují se s daným záznamem. Tyto informace získané pomocí cookie se přenášejí na server firmy SessionCam. Údaje poskytnuté k dispozici firmou SessionCam se používají k vylepšování uživatelské atraktivity naší webové stránky. Právním základem je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Zaznamenávání údajů můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://sessioncam.com/ choose-not-to-be-recorded/ .

Bližší informace ohledně ochrany údajů firmou SessionCam najdete zde: https://sessioncam.com/ privacy- policy-cookies/.

XIII. Dotomi
Na naší webové stránce využíváme služeb firmy Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, 81671 Mnichov, Německo. Firma Conversant využívá cookies ukládané ve vašem počítači pro analýzu používání naší webové stránky a vašeho návštěvnického chování. Při tom se na server firmy Conversant přenášejí údaje, zejména vaše IP adresa a vaše uživatelské aktivity, a jsou zpracovávány a ukládány v rámci Evropské Unie. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f) GDPR. Další informace o ochraně údajů firmou Conversant najdete zde: http://de.conversantmedia.eu/legal /datenschutzerklaerung .

XIV. Sociální média
plug-iny
Wistia
Naše webová stránka využívá plug-iny videoportálu Wistia. Poskytovatelem je firma Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených plug-inem Wistia, naváže se spojení se servery Wistia. Při tom získá server Wistia informace o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Navíc si Wistia vyžádá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste na portálu Wistia přihlášeni nebo u něj nemáte žádný účet. Informace zaznamenané portálem Wistia se přenášejí na server Wistia v USA. Další informace ohledně zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně údajů firmy Wistia: https://wistia.com/privacy .

Facebook Pixel
Naše webová stránka využívá ke konverznímu měření pixel návštěvnických aktivit od firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tak lze sledovat chování uživatelů stránky poté, co byli kliknutím na reklamní nabídku na Facebooku přesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Tímto způsobem lze vyhodnocovat účinnost reklamních nabídek na Facebooku pro účely průzkumu trhu a statistické účely a optimalizovat budoucí reklamní aktivity. Získané údaje jsou pro nás jako provozovatele této webové stránky anonymní, nemůžeme dovozovat žádné závěry ohledně identity konkrétních uživatelů. Data jsou ale ukládána a zpracovávána firmou Facebook, takže je možné spojení s dotyčným uživatelským profilem a Facebook tyto údaje může používat pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí firmy Facebook o používání údajů. Tím může Facebook umožnit zařazování reklamních nabídek na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Takové používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit. V informacích o ochraně údajů ve firmě Facebook najdete další informace ohledně ochrany svého soukromí: https://www.facebook.com/about /privacy/ .
Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ v nastaveních pro zobrazování reklamy na adrese: https://www.facebook.com/ads/ preferences/?entry_product=ad_settings_screen. .
Při tom musíte být přihlášeni na Facebooku. Pokud nemáte na Facebooku žádný účet, můžete deaktivovat reklamu Facebooku založenou na uživatelském chování na stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de /praferenzmanagement/ .

Facebookové plug-iny (Tlačítko „To se mi líbí“ a „Sdílet“)
Do našich webových stránek jsou integrovány plug-iny sociální sítě Facebook, poskytovatelem je firma Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové plug-iny rozeznáte podle loga Facebooku nebo podle tlačítka „To se mi líbí“ na naší straně. Přehled plug-inů Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com /docs/plugins/ .

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Pokud navštívíte naše stránky, naváže se prostřednictvím plug-inu přímé spojení mezi vaším internetovým prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ od Facebooku v okamžiku, kdy jste přihlášeni k facebookovému účtu, můžete obsahy našich stránek zobrazit na svém facebookovém profilu. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu facebookovému účtu. Poukazujeme na skutečnost, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předaných údajů ani o jejich využívání firmou Facebook. Další informace k tomu najdete v prohlášení firmy Facebook o ochraně údajů na adrese: https://de-de.facebook.com /policy.php .

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich internetových stránek k vašemu facebookovému účtu, pak se ze svého facebookového účtu odhlaste.

Plug-in Twitteru
Na našich stránkách jsou zapojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ budou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny dalším uživatelům. Při tom se také předávají údaje firmě Twitter. Poukazujeme na skutečnost, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předaných údajů ani o jejich využívání firmou Twitter. Další informace k tomu najdete v prohlášení firmy Twitter o ochraně údajů na adrese: https://twitter.com/privacy .
Svá nastavení ochrany údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account /settings .

XV. Používání cookies
V naší internetové nabídce se využívají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přijímány vaším internetovým prohlížečem a ukládány ve vašem počítači. Používání cookies slouží k uživatelsky atraktivnějšímu uzpůsobení internetové nabídky. Tak je například možné rozeznat uživatele pro dobu trvání session, aniž by bylo nutné stále znovu zadávat uživatelské jméno a heslo. Cookies nezpůsobují ve vašem počítači žádné škody a po ukončení vaší session se smažou. Podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 f GDPR. Některé z námi používaných cookies se smažou bezprostředně po zavření vašeho internetového prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies ve vašem koncovém zařízení zůstávají a umožňují znovu rozeznat váš internetový prohlížeč při příští návštěvě (perzistentní cookies). Zpracování údajů v souvislosti s cookies, které slouží pouze k funkčnosti naší on-line nabídky, probíhá na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud si používání cookies nepřejete, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby nebylo akceptováno ukládání cookies. Vezměte při tom na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

XVI. Vaše práva
Podle článků 15 až 21 GDPR můžete, pokud nastaly předpoklady v těchto článcích popsané, uplatnit následující práva ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Právo na informace
Máte nárok na informace ohledně osobních údajů týkajících se vaší osoby, které se u nás zpracovávají.

Právo na opravu
Můžete požadovat opravu neúplných nebo nesprávně zpracovaných osobních údajů.

Právo na smazání
Máte nárok na smazání osobních údajů, které se týkají vaší osoby, zejména v případě, kdy nastal jeden z následujících důvodů:
 • Vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, k nimž byly získány nebo jiným způsobem zpracovávány.
 • Odvoláváte své svolení, z něhož zpracování vašich údajů vychází
 • Uplatnili jste své právo na odmítnutí zpracování údajů a nenastaly žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování údajů.

Vaše údaje byly zpracovány v rozporu s právem
Právo na smazání ovšem nevzniká, pokud je v rozporu s oprávněnými zájmy odpovědných subjektů. Oprávněný zájem se předpokládá v následujících případech:
 • Osobní údaje jsou potřebné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Smazání není možné z důvodu povinností uchovávat údaje.
 • Pokud údaje nelze smazat, lze uplatnit právo na omezení jejich zpracování (následovně).

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat od nás omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud:
 • zpochybňujete správnost údajů a my tedy jejich správnost prověříme,
 • je zpracování neoprávněné a vy odmítnete smazání – místo toho požadujete omezení používání,
 • již údaje nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • jste vznesli námitku vůči zpracování svých údajů a ještě není potvrzeno, nepřevažují-li naše oprávněné důvody nad vašimi důvody.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se týkají vaší osoby a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje předat jinému odpovědnému subjektu bez omezení z naší strany, pokud zpracování vychází ze svolení nebo smlouvy a pokud zpracování u nás probíhá za pomoci automatizovaných procesů.

Právo na námitku
Dotčená osoba má právo z důvodů, které vyplývají z její specifické situace, kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se jí týkají, jež probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování vycházející z těchto ustanovení.

Právo na odvolání
Pokud zpracování vašich osobních údajů vychází ze svolení, máte právo toto svolení kdykoli odvolat.

XVII. Zákonné lhůty pro mazání údajů
Není-li stanoveno jinak zákonným předpisem o archivaci údajů, provede se smazání, resp. likvidace údajů tehdy, pokud již nejsou potřebné pro dosahování účelu zpracování údajů. Pro archivaci osobních údajů platí různé lhůty; údaje relevantní z daňového hlediska se tak zpravidla uchovávají 10 let, jiné údaje se podle obchodněprávních předpisů uchovávají zpravidla 6 let. Doba uložení se může konečně řídit i zákonnými lhůtami promlčení, které činí například podle § 195 a dále německého občanského zákoníku (BGB) zpravidla 3 roky, v určitých případech však mohou činit až 30 let.

XVIII. Právo na stížnost u dozorového úřadu
Každá dotčená osoba má podle čl. 77 GDPR právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud je toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se jí týkají, je v rozporu s GDPR. Naším příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ):

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz


XIX. Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsahy
ako poskytovatel služeb jsme odpovědní za své vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonných předpisů (podle § 7 odst. 1 TMG – německé obdoby českého zákona č. 127/2005 Sb., o službách elektronických komunikací). Jako poskytovatel služeb ovšem nejsme povinni sledovat předané nebo uložené cizí informace nebo zkoumat okolnosti poukazující na protiprávní činnost (§ 8 až § 10 TMG). Tímto zůstávají nedotčeny povinnosti odstranění nebo zablokování používání informací podle obecných zákonných předpisů. Příslušné ručení je však možné teprve od okamžiku, kdy vejde ve známost konkrétní porušení práva. Jakmile vejde porušení příslušného práva ve známost, tyto obsahy obratem odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích subjektů, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy také nijak ručit. Za obsahy na stránkách, na něž vedou odkazy, je odpovědný vždy daný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž vedou odkazy, jsou v okamžiku vložení odkazu kontrolovány, nedochází-li na nich případně k porušování práva.

Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku vložení odkazu rozeznatelné. Permanentní obsahová kontrola stránek, na něž vedou odkazy, ovšem není bez konkrétních indicií ohledně porušení práva únosná. Jakmile vejde ve známost porušení práva, příslušné odkazy obratem odstraníme.

UŽIVATELSKÁ PRÁVA
Všechna práva vyhrazena. Autorská práva k této webové stránce plně náleží firmě KUMON Deutschland GmbH.

VYLOUČENÍ RUČENÍ
1. Obsah on-line nabídky
Autor nepřebírá žádnou záruku ohledně aktuálnosti, správnosti, úplnosti nebo kvality zveřejněných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duševního druhu způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. používáním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo průkazně k úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou volné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změny částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního upozornění, jejich doplňování, mazání nebo dočasné či definitivní ukončení zveřejňování.

2. Internetové odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručit vstoupila v platnost výlučně v případě, kdy autor o obsazích ví a je pro něj technicky možné a únosné používání v případě protiprávních obsahů zabránit. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení internetového odkazu nebyly na odkazované stránce rozeznatelné žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí ztvárnění, obsahy nebo autorství odkazem propojených stánek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů na internetovým odkazem propojených stránkách, které byly po vložení internetového odkazu změněny. Toto konstatování platí pro všechny internetové odkazy, které byly vloženy v rámci vlastní internetové nabídky, a rovněž pro cizí příspěvky v autorem zřízených návštěvních knihách, diskusních fórech, seznamech odkazů, mailingových seznamech a ve všech jiných formách databází, k jejichž obsahům je možný externí přístup s právem zápisu. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vznikly v důsledku používání nebo nepoužívání takto poskytnutých informací, ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou odkaz vedl, a nikoli ten, kdo pouze vložil internetové odkazy na daný externí obsah.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Autor usiluje o to, aby ve všech publikovaných materiálech respektoval autorská práva k použitým grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, využíval vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo využíval nelicencované grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a příp. třetími stranami chráněné značky a známky podléhají neomezeně ustanovením aktuálně platných příslušných právních předpisů pro jejich ochranu a autorským právům dotyčného zapsaného vlastníka. Jen na základě pouhého zmínění nelze vyvozovat závěr, ochranná známka není chráněna právy třetích stran! Copyright pro zveřejněné a autorem samotným vytvořené objekty zůstává samotnému autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. On-line platforma pro řešení sporů a řešení spotřebitelských sporů
Evropská komise poskytuje k dispozici platformu pro on-line řešení sporů, kterou najdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. KUMON Deutschland GmbH se neúčastní procesu řešení sporů před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů.

5. Stav podmínek používání
Podmínky používání upravujeme podle změněných funkcí nebo změněných právních podmínek. Proto doporučujeme, abyste brali podmínky používání na vědomí v pravidelných intervalech.

Srpen 2019

Na kampaň "Zkušební týden zdarma" se vztahují následující podmínky.


1. rozsah použití
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na kampaň "Zkušební týden zdarma". Kampaň "Zkušební týden zdarma" umožňuje potenciálním studentům KUMON vyzkoušet si metodu KUMON na jeden týden zdarma. Během zkušebního týdne obdrží budoucí student materiály a podporu instruktora KUMON.

Akce platí pouze pro zúčastněná vzdělávací centra KUMON.

Rodiče se museli se svým dítětem zúčastnit předběžného pohovoru během kampaně Týden bezplatného testování a dítě muselo absolvovat rozřazovací test pro každý testovaný předmět.

2. doba platnosti
Kampaň je platná, jak je uvedeno v naší reklamě.

3. nepřenositelnost
Kampaň Zkušební týden zdarma platí pouze pro osobu, která absolvovala rozřazovací test s instruktorem KUMON.

4. různé
Platba v hotovosti nebo jiná výměna není možná. Kampaň platí pouze pro "zkušební týden zdarma". To znamená, že jakákoli jiná propagace nebo nabídka ze strany společnosti KUMON Německo nebo instruktorů KUMON v souvislosti s "Týdnem bezplatné zkoušky" není povolena ani možná.

Účastí v kampani Týden bezplatného testování rodiče souhlasí s příslušným instruktorem KUMON, který podle vlastního uvážení společně s rodiči určí, jak bude výuka během kampaně Týden bezplatného testování probíhat.
Společnost KUMON Deutschland GmbH nenese žádnou odpovědnost za jednání příslušného vzdělávacího centra KUMON nebo instruktora. Stížnosti by měly být adresovány přímo školiteli.

Společnost KUMON Německo a školitelé si vyhrazují právo odmítnout účast zájemců v kampani "Týden bezplatných zkoušek" podle vlastního uvážení.

5 Místní příslušnost, volba práva
Místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory v souvislosti s výše uvedenými podmínkami je Düsseldorf, Německo. Použije se výhradně německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

V případě sporů ohledně smluvních podmínek nebo pokynů zúčastněného instruktora KUMON se použijí pravidla příslušných smluvních podmínek pro instruktory KUMON.