3 min čtení

Jde o víc než jen o školu

lis 2021

Jinanovi pomohla metoda KUMON nejen s odborným vývojem, ale také s rozvojem jeho osobnosti.

Sebevědomí, inteligence, otevřenost výzvám, počítání z hlavy a schopnost logického myšlení – to všechno se u něj rozvinulo během jednoho roku.
 
Nedávno obdrželo naše výukové centrum KUMON Brüssel-Auderghem obálku s pohlednicí z Japonska. Uvnitř byla fotografie Jinana, který hrdě pózoval před japonským výukovým centrem KUMON. Jeho matka nám vyprávěla, že když Jinan se svými rodiči cestoval autem po Japonsku, zvolal najednou: „Zastavte!“ „Měl ohromnou radost, že je v Japonsku očividně mnoho dětí, které se také vzdělávají s pomocí programů KUMON, tak jako on!“ Rodina projela kolem tuctu výukových center KUMON a Jinan se chtěl před jedním z nich vyfotit.
 
„Jinan je jednoznačně hrdý na to, co dělá,“ říká Junko Hisatsune, vedoucí výukového centra v Bruselu. „Jeho rodiče za námi přišli, protože Jinan trávil příliš mnoho času hraním videoher, neměl žádnou trpělivost a nemohl se soustředit na výuku. Bylo pro něj nevýslovně náročné setrvat delší dobu u jedné úlohy. V našem výukovém centru začal dělat velké pokroky: sebevědomí, inteligence, otevřenost výzvám, počítání z hlavy a schopnost logického myšlení – to všechno se u něj rozvinulo během jednoho roku.
 
Ptali jsme se Jinanových rodičů na podrobnosti. „Trvalo to asi šest měsíců, než jsme zaznamenali rozdíl,“ vzpomíná jeho matka. „Zlepšil se nejen v matematice, ale stal se také samostatnějším a vytrvalejším. Je schopen si zorganizovat své domácí práce bez toho, abychom do toho museli zasahovat nebo mu to připomínat, a také si sám organizuje svůj čas. Nejde mi pouze o odborné znalosti. Důležitější pro mne je, jaký obrat dle našeho názoru metoda KUMON zapříčinila.
 
Ve škole se Jinan nezlepšil pouze v matematice, ale také v jiných předmětech. „Změn si všimli také učitelé,“ říká jeho otec. „Sebevědomí a disciplína, které si díky metodě KUMON osvojil, mu pomohly také v ostatních předmětech.“
 
A co k tomu říká Jinan? „Metodu, kterou jsem se naučil díky výukovému centru KUMON, využívám také ve škole!“
 
„To se mu bude hodit po celý život,“ raduje se Jinanova matka. „Junko, vedoucí výukového centra, nám všem pomohla. Za změnou našeho syna stojí její pozitivní přístup k našemu dítěti.“