3 min čtení

KUMON program pro výuku matematiky

lis 2021

Často se nás lidé ptají, proč by měly jejich děti – hlavně tedy ty v předškolním věku – začít se studiem matematiky právě s KUMON programem pro výuku matematiky. Je k tomu mnoho důvodů a odpověď na tuto otázku se může lišit podle toho, jakou si pro své dítě přejete budoucnost.

Odpovíme Vám tedy otázkou: Co si přejete pro své dítě?
 
Věříme, že má každé dítě potenciál být úspěšným. Společnost KUMON podporuje žáky v samostatném hledání řešení s podporou vzorových příkladů na úkolových listech. Naučí se tak samostatně myslet a rozvíjí se u nich silná schopnost řešení problémů.
 
KUMON program pro výuku matematiky provede Vaše dítě po malých krocích od rozpoznávání a psaní číslic, přes základní početní úkony, ke stále komplexnějším matematickým konceptům, až po diferenciální a integrální rovnice na závěr. Podobně jako při sportu nebo v hudbě, ani zde Vaše dítě nijak neomezujeme. Vaše dítě může v programu dojít tak daleko, jak jen bude chtít! Z našich zkušeností z celého světa víme, že jsou děti velmi brzo schopny dojít opravdu daleko, a ve škole to pak mají velmi snadné. Každá úroveň programu pro výuku matematiky staví na vědomostech získaných na předchozích úrovních. Díky tomu umožňuje důkladné porozumění dané problematice a rozvíjí schopnost využití osvojených znalostí.
 
Děti v předškolním věku se tímto způsobem mohou optimálně připravit na zahájení školní docházky, jelikož se velmi brzy naučí učit. Díky tomu je pro ně učení při nástupu do školy samostatný a přirozený proces a vnímají ho jako něco naprosto samozřejmého, např. jako dýchání. Tuto schopnost si mohou osvojit také děti, které jsou již školou povinné. Získají tak sebedůvěru a radost z učení.
 
Tak tedy, kdy Vaše dítě začne?